วันรับเข้าระบบ : 31-03-2560
ผู้แจ้ง : ดร.ชวนชม
รายละเอียด : บันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอน

การดำเนินการ : บันทึกภาพดีวีดีประมาณ 2 ชั่วโมง
สถานะการดำเนินการ : ตามตารางเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ชั่วโมง