วันรับเข้าระบบ : 11-01-2560
ผู้แจ้ง : ดร.ชวนชม
รายละเอียด : บันทึกภาพภ่ายดีวีดี การเรียนการสอน

การดำเนินการ : บันทึกภาพดีวีดี ประมาณ 2 ชั่วโมง
สถานะการดำเนินการ : ตามตารางเรียน
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ชั่วโมง