วันรับเข้าระบบ : 6 -01-2560
ผู้แจ้ง : สกาวรัตน์ ทับทองหลาง
รายละเอียด : โทรศัพท์มีเสียงซ่า

การดำเนินการ : เช็คระบบสัญญาณ ดำเนินการตรวจเช็ค ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ(16-08-2560)
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ(16-08-2560)