วันรับเข้าระบบ : 09-11-2559
ผู้แจ้ง : ภคมน ลาภพาณิชกุล
รายละเอียด : โทรศัพท์เสีย

การดำเนินการ : เปลี่ยนคู่สายใหม่ (รอดำเนินการจัดซื้อคู่สายใหม่) งบประมาณปี 2560
สถานะการดำเนินการ : รอดำเนินการเปลี่ยนคู่สายใหม่