วันรับเข้าระบบ : 09-11-2559
ผู้แจ้ง : รัตนาภรณ์ ฉันทกุล
รายละเอียด : เครื่องมือLab ไม่สามารถใช้งานได้

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค(19-10-2559) ไม่สามารถซ่อมได้
สถานะการดำเนินการ : ส่งบริษัทซ่อม