วันรับเข้าระบบ : 09-11-2559
ผู้แจ้ง : นัฐรดา กันแตง
รายละเอียด : หนูกัดฝ้าเพดาน

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค(08-11-2559) ดำเนินการซ่อม(09-11-2559)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(09-11-2559)