วันรับเข้าระบบ : 09-11-2559
ผู้แจ้ง : เฟื่องจันทร์ สวัสดิพล
รายละเอียด : ไฟฟ้าแสงสว่างดับ 2 หลอด

การดำเนินการ : รอตรวจเช็ค (09-11-2559)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(09-11-2559)