วันรับเข้าระบบ : 09-11-2559
ผู้แจ้ง : สกาวรัตน์ ทับทองหลาง
รายละเอียด : เบรคเกอร์เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค(08-11-2559) สั่งของ
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(09-01-2560)