วันรับเข้าระบบ : 9-11-2559
ผู้แจ้ง : ภคมน ลาภพาณิชกุล
รายละเอียด : เครื่องปรับอากาศมีเสียงดัง

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค(08-11-2559)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(08-11-2559)