วันรับเข้าระบบ : 02-09-2016
ผู้แจ้ง : นงนุช โมราราย
รายละเอียด : เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค (02-09-2559)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ (02-09-2559)