วันรับเข้าระบบ : 02-09-2559
ผู้แจ้ง : นงนุช โมราราย
รายละเอียด : น้ำรั่ว

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค (02-09-2559)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(02-09-2559)