วันรับเข้าระบบ : 06-06-2559
ผู้แจ้ง : อ.จารุภา วิโยชน์
รายละเอียด : ตู้ดูดควันไม่ทำงาน

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค (12-07-2559)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(12-07-2559)