วันรับเข้าระบบ : 17-01-2016
ผู้แจ้ง : อ.สุทธาทิพย์
รายละเอียด : ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ,เจาะผ้าม่าน

การดำเนินการ : ตรวจสอบ(19-01-2559) -ติดตั้งพัดลมดูดอากาศใหม่ -เจาะผ้าม่าน
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ