ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ :: Repairing computer system :: Faculty of Pharmaceutical Sciences Naresuan University
   แจ้งซ่อม     แสดงรายการแจ้งซ่อม    สรุปรายงานการซ่อม

แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\WEBHOME\comrepair\index.php on line 186
ที่ ผู้แจ้ง หน่วยงาน ห้อง โทรศัพท์ วันที่แจ้ง อุปกรณ์ อาการเสีย สถานะการซ่อม สรุปผลการซ่อม

 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร. 055-963617 อีเมล์ akachaik@nu.ac.th